ทำไมในกระบอกนิวเมติคบางกระบอกจึงไม่มีซีลแกน มีแต่ซีลกันฝุ่นประกอบอยู่ที่ปลายกระบอกมาเพียงวงเดียว ?

4 กุมภาพันธ์ 2015

เป็นการเข้าใจผิดว่าว่าซีลที่ประกอบอยู่ปลายกระบอกนิวเมติคเป็นซีลกันฝุ่นเพียงอย่างเดียวที่จริงแล้วซีลที่มีลักษณะเหมือนซีลกันฝุ่นที่อยู่ที่ปลายกระบอกนิวเมติคจะมีส่วนของ Lip ด้านในที่สามารถทำหน้าที่ในการกัน Pressure ได้ด้วย เป็นซีลที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นซีลกัน Pressure และเป็นทั้งซีลกันฝุ่นด้วยในตัวเดียวกัน