ความหนาของโอริงควรจะใหญ่กว่าร่องของชิ้นงานมากน้อยเท่าไร ?

9 มกราคม 2018

โดยทั่วไปลักษณะของโอริงควรจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวนอน ทั้งนี้เพื่อให้โอริงมีพื้นที่ในการขยายตัวเมื่อมีการกดทับของชิ้นงาน ส่วนขนาดที่ถูกต้องของร่องชิ้นงานเมื่อเทียบกับความหนาของโอริงควรตรวจสอบหรือดูข้อมูลจาก O-Ring Handbook ของสเป็คซีล เพราะขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป