จำเป็นต้องมีซีลคุชชั่นในกระบอกนิวเมติคหรือไม่ เพื่อประโยชน์อะไร?

15 สิงหาคม 2015

ซีลคุชชั่น (Cushion) มีไว้เพื่อชะลอหรือหยุดลูกสูบที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการกระแทก อย่างรุนแรงกับฝากระบอก ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีซีลคุชชั่นไว้ในกระบอกนิวเมติคเพื่อความนุ่มนวลในการทำงานของกระบอกนิวเมติค