เราสามารถ ใช้ซีลไฮดรอลิคแทนซีลนิวเมติคได้หรือไม่ ?

18 สิงหาคม 2014

ซีลนิวเมติคและซีลไฮดรอลิคดูจากภายนอกอาจมีลักษณะเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้ววัสดุที่ใช้ผลิตจะแตกต่างกันโดยเฉพาะความแข็งของวัสดุที่ใช้ผลิตจะมีความแข็งที่แตกต่างกัน ซีลนิวเมติคจะมีความแข็งน้อยกว่าซีลไฮดรอลิคและจะผสมสารหล่อลื่นในวัสดุที่ใช้ในการผลิตซีลเมติคด้วย หากเรานำซีลไฮดรอลิคมาใช้งานนิวเมติค จะทำให้ซีลเกิดการสึกหรอเร็วและไม่ทนทานเท่าที่ควรจะเป็น