ข้อพึงปฏิบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานของซีล

14 กรกฎาคม 2015

ท่านสามารถช่วยยืดอายุของซีลทุกชนิดที่ท่านใช้อยู่ได้ โดยทำการตรวจสอบหัวข้อเงื่อนไขต่างๆ ได้ดังนี้

– เก็บซีลอย่างมีระเบียบ ควรเก็บไว้ในที่เย็นมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 40-70%
– ไม่แขวนซีลที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้กับตะขอหรือตะปู เพราะอาจจะทำให้ขอบของซีล (Lip) เกิดความเสียหายได้
– ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องที่ไม่มีความแหลมคมในการประกอบซีล
– ประกอบซีลโดยหันหน้าของซีลให้ถูกด้าน
– พื้นที่ในการประกอบซีลมีความสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
– เลือกใช้ซีลให้เหมาะสมกับแรงดันน้ำมัน (Pressure)
– เลือกใช้ซีลให้เหมาะสมกับความเร็วในการใช้งาน (Speed)
– เลือกใช้ซีลที่เหมาะสมกับอุณหภูมิในการใช้งาน (Temperature)
– ตรวจสอบว่าสารหล่อลื่นที่ใช้ในการประกอบซีลไม่มีปฏิกิริยากับวัสดุของซีลที่ท่านเลือกใช้ โดยสามารถสอบถามได้ที่ สเป็คซีลทุกสำนักงานที่ใกล้ท่าน
– ส่วนปลายของกระบอกและแกนมีการทำ Chamfer ไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนของการประกอบซีลเข้ากระบอก
– พิกัดของชิ้นงาน (Tolerance) ควรอยู่ในค่าตามที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบค่าพิกัดเหล่านี้ ได้จาก Master Catalogue ของสเป็คซีล ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของซีลแต่ละประเภท
– ไม่นำซีลที่เสียหายแล้วกลับมาใช้งานอีก เพราะอาจจะทำให้ชิ้นงานของท่านเกิดความเสียหายได้