ถ้าจะออกแบบร่อง เพื่อใส่ซีลควรจะวัดซีลนั้นเพื่อกำหนดและเผื่อค่าร่องของซีลใช่หรือไม่?

14 มกราคม 2015

หากมีความต้องการที่จะออกแบบชิ้นงานเพื่อใส่ซีล ควรศึกษาคู่มือของซีล ให้ละเอียด แล้วกำหนดค่าร่องของชิ้นงานตามคู่มือเท่านั้น ไม่ควรกำหนดค่าร่องของซีลโดยการวัดขนาดจากซีลนั้นๆ แล้วเผื่อค่าร่องเอง เพราะเสี่ยงต่อการรั่วที่อาจจะเกิดขึ้นได้