โอริงที่มีความแข็ง 70 shore A และความแข็ง 90 shore A มีความแตกต่างในการใช้งานอย่างไร ?

3 มีนาคม 2015

โดยทั่วไปเราสามารถพบเห็นโอริงที่มีความแข็ง 70 shore A มีใช้งานโดยทั่วไป แต่ในระบบไฮดรอลิคที่มีแรงดัน
(Pressure) สูงเกินกว่า 100 Bar เราควรเลือกใช้โอริงที่มีความแข็ง 90 shore A เพราะสามารถทนแรงดันได้มากกว่า โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลดขนาดของช่องว่างระหว่างชิ้นงาน ซึ่งควบคุมขนาดของชิ้นงานให้ได้ตามพิกัดได้ยาก