รูปแบบ

ซีลมาสเตอร์ของสเป็คซีลมีรูปแบบซีลให้ได้เลือกกว่า 150 แบบ โดยใช้ Software ที่ทันสมัยที่สุด สามารถกำหนด Profile ได้อย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องมือในการกลึงซีลหลากหลายรูปแบบ ใช้มีดกลึงซีลที่ใหม่เก็บรายละเอียดได้ดี จึงได้ซีลที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดขนาดของซีล เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด