วัสดุ

ซีลมาสเตอร์ใช้วัสดุ Premium grades คุณภาพสูงและดีที่สุดจากยุโรปเท่านั้น โดยมีขนาดหลากหลายและวัสดุชนิดต่าง ๆ มากกว่า 20 ชนิด โดยนำเข้าวัสดุใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะกับการกลึงซีลแต่ละขนาด ตอบสนองความต้องการใช้งาน ครบถ้วนพร้อมในสต๊อกมากที่สุดในประเทศไทย จึงทำให้ท่านลดต้นทุนในการผลิตมากยิ่งขึ้น วัสดุของเราเก็บไว้ในสต๊อคห้องปรับอากาศที่มีความเย็นตลอดวันเพื่อถนอมคุณสมบัติที่ดีของวัสดุก่อนการผลิต ซีลที่ได้จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

HPU Thermoplastic Polyurethane
HYDROLYSIS RESISTANCE. Extremely abrasion and extrusion resistant seals material. Easy mounting because of high elasticity.
Hardness : 95 Shore A
Temperature range : -20°C to +115°C
Application : all standard hydraulic conditions.
FPM Fluorocarbon Rubber (Viton)
Highly resistant to heat and chemicals
Hardness : 85 Shore A
Temperature range : -20°C to +220°C
Application : all standard hydraulic conditions up to 250 bar.
C-HPU Thermoplastic Polyurethane
HYDROLYSIS RESISTANCE. Offer a broader service range with similar mechanical properties as HPU.
Hardness : 96 Shore A
Temperature range : -37°C to +110°C
Application : all standard hydraulic conditions.
EPDM Ethylene Propylene Diene Rubber
Highly resistant to wheathering, ozone and ageing. Not resistant to mineral oils.
Hardness : 85 Shore A
Temperature range : -45°C to +150°C
Application : hot water, steam and deluted acids.
C-HPU 55D Thermoplastic polyurethane
High pressure and extrusion resistance. For high pressure seals and back up rings.
Hardness : 55 Shore D
Temperature range : -30°C to +110°C
Application : all high pressure hydraulic application.
SILICONE MVQ
Highly resistant to wheathering,  ozone and ageing. High electrical isolution.
Hardness : 85 Shore A
Temperature range : -60°C to +220°C
Application : for static condition only.
C-HPU 72D
Extremely high pressure and extrusion resistance. For high pressure seals application.
Hardness : 72 Shore D
Temperature range : -20°C to +110°C
Application : all high pressure hydraulic application.
PTFE Virgin
Resistant to almost all chemicals
Hardness : 55 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : For use in food, chemical and medical industry.
NBR Nirtile Butadiene Rubber
Abrasion resistant seals material.  High elastic mean easy installation.
Hardness : 85 Shore A
Temperature range : -35°C to +120°C
Application : all standard hydraulic conditions up to 250 bar.
PTFE D05 Filled with pigments
Very good chemical resistance. Superior frictional properties with good wear characteristics.
Hardness : 57 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : for high mechanical loads,  suitable with all lubricating media.
H-NBR Hydrogenated Nirtile Butadiene Rubber
Abrasion resistant seals material,  compatible with compressor fluid R134A.
Hardness : 85 Shore A
Temperature range : -20°C to +150°C
Application : all standard hydraulic conditions up to 250 bar.
PTFE D08 Filled with glass and pigments
Very good wear resistance.  Low friction properties.
Hardness : 62 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : for medium mechanical loads in medium duty application.
PTFE GM Filled with glass and MoS2
Improved compression and wear resistance.  Excellent chemical stability.
Hardness : 58 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : Pneumatic, Hydraulic and  mechanical parts. In dynamic seals application, where self lubricating properties.
PTFE D46 Filled with bronze and pigments
Very good abrasion resistance.  Excellent wear resistance and form stability.
Hardness : 71 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : in hydraulics as bearings and seals for high duty and special items in industry.
PTFE Carbon Filled with carbon
Good Chemical resistance.  For average mechanical loads.
Hardness : 67 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : in hydraulics system with water or water/oil emulsions and pneumatic system.  Suitable for lubricated and non-lubricated conditions.
PTFE Ekonol Fill with ekonol
Very good chemical resistance.  Low friction and exellent wear resistance.
Hardness : 63 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : for use in food and  chemical industries.
PTFE Glass Filled with clean miled Glass Fibers
Resistant to almost all chemicals. Low friction properties.
Hardness : 60 Shore D
Temperature range : -200°C to +260°C
Application : for medium mechanical loads  and for use in chemical industries.
POM Polyoxymethelene or Polyacetal
High pressure and extrusion strength.  Low water absorbtion.
Hardness : 85 Shore D
Temperature range : -45°C to +100°C
Application : guide rings, back up rings.
PA Polyamide
High pressure and extrusion strength.
Hardness : 85 Shore D
Temperature range : -40°C to +110°C
Application : guide rings, back up rings.
UHMW-PE Polyethylene of ultra high molecular weight
High resistance to abrasive were.  Good corrosion resistance, good sliding and antiadhesive behavior.
Hardness : 61 Shore D
Temperature range : -200°C to +80°C
Application : excellent chemical properties ;  generally recognized as safe for foodstuff application.
Phenolic Resin
High load sustainability, abrasion resistance and excellent dimensional stability.
Hardness : 92 HRM
Temperature range : -40°C to +180°C
Application : guide rings and bushings.