คอร์สวิปัสสนา “สเป็คซีล ความสุขอยู่ที่ใจด้วยพรหมวิหาร 4”

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากคอร์สวิปัสสนา “สเป็คซีล ความสุขอยู่ที่ใจด้วยพรหมวิหาร 4” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทสเป็คซีล และจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติกว่า 100 ท่าน

คอร์สวิปัสสนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บ. สเป็คซีล เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงธรรมะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สเป็คซีล ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก คณะพระสงฆ์และแม่ชีจากมูลนิธิบุญญานุภาพ/พุทธะมหาเมตตา รวมถึงจิตอาสาบุญญานุภาพและสเป็คซีล และเจ้าภาพร่วมทุกท่าน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านที่ทำให้คอร์สดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้น