บริษัท สเป็คซีล จำกัด ร่วมบริจาคกับ “โครงการก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

บริษัท สเป็คซีล จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศกับคุณตูน บอดี้สแลม เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ดีขึ้นรวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมอและพยาบาลผู้เสียสละทั่วประเทศ

ดังนั้น บริษัท สเป็คซีล จำกัด และพนักงานจึงได้ร่วมกันบริจาคเป็นเงินจำนวน 99,999.99 บาท โดยได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปบริจาคให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการก้าวคนละก้าว) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขออานิสงส์ผลบุญจงบังเกิดกับทุกท่านด้วยเทอญ