ลำนำคำพ่อสอน ปฏิบัติบูชา ทำดีเพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน

ผู้บริหาร และส่วนหนึ่งของพนักงาน บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมบำเพ็ญเพียร และปฏิบัติบูชาในกิจกรรม  “ลำนำคำพ่อสอน ปฏิบัติบูชา ทำดีเพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยมี พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานศูนย์วิปัสสนามูลนิธิบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ให้ความเมตตาแสดงธรรมเทศนา พร้อมทั้งคณะพระสงฆ์และแม่ชีให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติธรรม เพื่อนำธรรมะมาใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์และความสุข เมื่อ 15 สิงหาคม 2558 ณ M Theater ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

ขอผลบุญที่ผู้บริหารและพนักงานสเป็คซีล ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านพร้อมครอบครัวจงมีความสุขกาย สุขใจตลอดไปด้วยเทอญ…สาธุ