สเป็คซีล ขอเป็นหนึ่งพลัง ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร พิชิต COVID-19

ในขณะที่ผู้ป่วยโรค COVID-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน อุปกรณ์ทางการแพทย์จึงมีความเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
สเป็คซีลร่วมบริจาคเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูรเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่จะช่วยปกป้อง
บุคลากรทางกรแพทย์ รักษาผู้ป่วย และขจัดโรคร้ายให้หมดไปจากประเทศไทย