สเป็คซีลฉลองยอดขาย 100 ล้านวง จัดกิจกรรมการกุศล “ เรารักประเทศไทย ”

ในโอกาสพิเศษที่สเป็คซีลมียอดจำหน่ายซีลทะลุยอด 100 ล้านวง จึงจัดกิจกรรมการกุศล “เรารักประเทศไทย” รวมใจเป็นหนึ่งเดียว และเนื่องในโอกาสที่สเป็คซีลดำเนินการมาครบ 21 ปี สเป็คซีลและลูกค้าคนสำคัญ ได้ร่วมกันบริจาคให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในภาวะวิกฤติ สร้างความปรองดอง สร้างขวัญและกำลังใจ กระตุ้นจิตสำนึกความรักชาติ รักความสงบสุขและมีน้ำใจต่อกัน

เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ ทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว และสร้างความสุขให้ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นกับกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ โดยการเชิญลูกค้าไปไหว้พระ 5 วัด จ.อ่างทอง และเที่ยวตลาดน้ำ จ.อยุธยา ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 ขอผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำส่งผลให้ท่านและครอบครัวรวมถึงองค์กรของท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป