สเป็คซีล คลินิคซีล @ศูนย์ฝึกอบรมสเป็คซีลเซ็นเตอร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พ.ย 2561 ที่ผ่านมา สเป็คซีลจัดสัมมนา สเป็คซีล คลินิคซีล ณ สเป็คซีล เซ็นเตอร์ บางนา

ในหัวข้อ “ เจาะลึกเรื่องซีลกับ…สเป็คซีล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านซีลของสเป็คซีลเป็นผู้บรรยายให้สาระความรู้ พร้อมตอบข้อสงสัยในเรื่องซีลและโอริงได้ครบถ้วน สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรต่อไป