สเป็คซีล คลินิคซีล 22 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “คลินิคซีล” ซึ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสเป็คซีลที่จะมอบความรู้ด้านซีลและโอริงที่เราสั่งสมมานับ 3 ทศวรรษให้แก่ผู้ใช้งานด้านซีลโดยตรง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของลูกค้าของเรา สเป็คซีลขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมนา “คลินิคซีล” ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย