สเป็คซีล คลินิคซีล

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านซีลและโอริงจากบริษัทสเป็คซีลได้รับเกียรติจัดอบรม “สเป็คซีล คลินิคซีล” ให้แก่พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ซีลในงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) สเป็คซีลยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ใหม่ๆในเรื่องซีลและโอริงที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของท่าน เรามั่นใจว่าทุกท่านจะนำสิ่งที่ได้รับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราไปปรับใช้และพัฒนางานในองค์กรของท่านต่อไป