สเป็คซีล…รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ Specseal… เรารักประเทศไทย เกราะป้องกันภัยให้ทหารไทย ” ปีที่ 2 ได้นำเงินบริจาคให้กับมูลนิธิสันติภาพชีวิต คิดเพื่อสันติภาพใต้ สำหรับจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อช่วยรักษาชีวิตของทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทางมูลนิธิสันติภาพชีวิต คิดเพื่อสันติภาพใต้ ได้จัดงาน “ส.ค.ส. 3-4-12 เสียงสันติภาพ ตอน เพลงของพ่อ” ขึ้น และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสเป็คซีลที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดทำเสื้อเกราะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา