สเป็คซีล สนับสนุนโครงการ “โคมล้านนา” ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน

กิจกรรมงานบุญยี่เป็ง ณ วัดศรีไตรภูมิ ดำเนินงานโดยดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต เริ่มต้นในปี 2566 สำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ยังคงดำเนินการให้ชาวบ้านได้ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดจำหน่ายให้เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ครอบครัวสเป็คซีลขอบคุณกัลยาณมิตรที่ศรัทธาร่วมบุญเป็นกำลังใจให้กับวัดศรีไตรภูมิ ผู้เฒ่าผู้แก่และชุมชนได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว อนุโมทนา สาธุ