สเป็คซีล ส่งท้ายปีขาล ด้วยกิจกรรม “พิศเพลิน..เจริญใจ”

ในวาระ 100 ปี (11 พฤษภาคม 2554) แห่งชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)และในวาระ 105 ปี (27 พฤษภาคม 2554) แห่งชาตกาล พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นพระมหาเถระสำคัญของไทยที่ได้นำแก่นธรรมของพุทธศาสนาเผยแผ่แก่ชาวไทยและชาวโลกร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน จนได้รับการขนานนามว่า “สองศรีพระศาสนา”

บริษัท สเป็คซีล จำกัด ขอร่วมเชิดชูโครงการกตัญญูกตเวทีต่อสองศรีพระศาสนา ด้วยการจัดกิจกรรม“ พิศเพลิน เจริญใจ “เพื่อเป็นของขวัญพิเศษแด่ผู้มีอุปการะคุณของสเป็คซีล โดยมอบหนังสือ“พิศเจริญ” ที่อัดแน่นด้วยภาพสวยจากฝีมือ 40 ช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพอิสระจากชุมชนคนถ่ายภาพ สห + ภาพ พร้อมคติธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าจากท่านพุทธทาสภิกขุ และหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุจำนวน 180 หน้า ขนาด 7*12นิ้ว เป็นอัลบั้มภาพและอมตธรรมซึ่งคัดสรรผลงานภาพที่ดูแล้วเจริญตา เจริญใจ นำไปสู่ความเจริญทางสติและความงอกงามทางปัญญา

เพียงสะสมยอดซื้อซีลทุกชนิดเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทขึ้นไป ระหว่าง 1 พ.ย.-30 ธ.ค.53 รับหนังสือพิศเจริญ 1 เล่ม ฟรี เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุขสงบเย็น เป็นประโยชน์ต่อท่านและองค์กรของท่าน