หอบรักไปห่มดอย ครั้งที่ 6 “ของขวัญให้น้อง”

สเป็คซีลเล็งเห็นความสำคัญของการ “ให้” และการตอบแทนคืนสู่สังคมจึงจัดกิจกรรม CSR เสมอมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้วกับโครงการ “หอบรักไปห่มดอย” ที่สเป็คซีลร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ขาดแคลนในที่ห่างไกล

ในปีนี้ โครงการหอบรักไปห่มดอย ครั้งที่ 6 “ของขวัญให้น้อง” ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนผู้ขาดแคลนในจังหวัดลำปาง โดยมีมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและบุญญานุภาพร่วมกับกาชาดไทยช่วยนำของขวัญไปบริจาคถึงมือของน้องๆ

รายการของบริจาค:
1. กระเป๋าเป้ 100 ใบ มูลค่า 11,000 บาท
2. ถุงเท้า 300 คู่ มูลค่า 2,375 บาท
3. ขนมโก๋แก่ 4 ลัง (576 ซอง) มูลค่า 2,160 บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 30,535 บาท

หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้กับเราภายในเดือนเมษายนนี้โดยติดต่อได้ที่คุณเปิ้ล โทร 02-881-1022

สเป็คซีลขอบคุณและขออนุโมนาบุญผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน