โครงการ “สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ”

สเป็คซีลขอเชิญชวนท่านลูกค้าและผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนผลิตยาทาน้ำกัดเท้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งผลิตโดยคณะเภสัชจุฬาฯ โดยกลุ่มน้ำเอยน้ำใจ นำโดย ผศ. ภญ. อภิฤดี เหมะจุฑา ยาทาน้ำกัดเท้าจะถูกส่งโดยตรงให้กับสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

สเป็คซีลขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225112957067796&id=1135146294
https://www.naewna.com/lady/589916