“ให้ เท่ากับ รักษา” สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมบุญศิริราชมูลนิธิ

สเป็คซีลร่วมบุญสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” จ.สมุทรสาครกับโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน 100,000 บาท

เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนในปี 2567 ก็คือ การดูแลฟื้นฟูระยะกลางให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงดังเดิมอีกครั้ง

สเป็คซีลขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาสังคมให้เข้มแข็งและแข็งแรงยั่งยืนสืบไป ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนในโครงการนี้และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน