18 ปี สเป็คซีล รวมใจเทิดไท้ 80 พรรษา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2550 สเป็คซีล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อหลวงของไทย โดยจัดโครงการ “ ใบเสร็จฯ 1,880 บาท ขึ้นไป = บริจาค 80 บาท “ สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชอัธยาศัย ทั้ง 4 สำนักงาน ระหว่าง 1 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 2550

ขอขอบพระคุณที่ท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนในโครงการนี้