3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

สเป็คซีลตระหนักถึงความสำคัญของทหารไทยผู้เสียสละเพื่อปกป้องประเทศไทย กิจกรรมช่วยเหลือทหารผ่านศึก “สเป็คซีล…ตามรอยพ่อ” เรารักประเทศไทย ร่วมห่วงใยทหารไทย จึงเกิดขึ้นในทุก ๆ ปีเพื่อตอบแทนคุณของทหารไทยในปีนี้ สเป็คซีลร่วมบริจาคแก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ อันจะเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติและผู้เสียสละเพื่อประเทศไทยของเรา

สเป็คซีลไม่หยุดที่จะยังคงเป็นบริษัทซีลที่มีความรับผิดชอบและตอบแทนต่อสังคมมากที่สุดในประเทศไทย อันเป็นปณิธานที่สำคัญของเราเสมอมา
ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่เว็ปไซต์
http://thaiveterans.mod.go.th/new_v2/wvo_v2/index.php