ซีลเพลาหมุน

รวมสินค้า ซีลเพลาหมุน (Rotary Seals) ประเภทต่าง ๆ สเป็คซีลมีสินค้าซีลเพลาหมุนหลากหลายและครบถ้วน ซึ่งซีลเพลาหมุนประกอบไปด้วย ออยซีล หรือซีลน้ำมัน (Oil seals) และวีริง (V-rings)