ซีลไฮดรอลิค

รวมสินค้า ซีลไฮดรอลิค (Hydraulic Seals) ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบอกไฮดรอลิค สเป็คซีลมีสินค้าซีลไฮดรอลิคหลากหลายและครบถ้วน ซึ่งซีลไฮดรอลิคในหนึ่งกระบอกประกอบไปด้วย ซีลลูกสูบ (Piston seals), ซีลแกน (Rod seals), ซีลกันฝุ่น (Wipers) และ เทปกันสึก หรือซีลประคอง (Wear rings)