Specseal Family Day 2012 : For charity work to help flood victims.

ตามที่สเป็คซีลได้จัดกิจกรรม “ Specseal Family Day “ ขึ้น ด้วยตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของ “ครอบครัว” ให้ใช้เวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยในปีนี้ “ Specseal Family Day 2012 ” ได้นำพนักงานไปบริจาคสิ่งของช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่น รวมถึงบริจาคค่าสีทาอาคารเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม เติมเต็มขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ รร.บ้านดอนตะลุมพุก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี