ซีลนิวเมติก

รวมสินค้า ซีลนิวเมติก หรือซีลลม (Pneumatic Seals) ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบอกนิวเมติก สเป็คซีลมีสินค้าซีลนิวเมติกหลากหลายและครบถ้วน ซึ่งซีลนิวเมติกในหนึ่งกระบอกประกอบไปด้วย ซีลลูกสูบ (Piston seals), ซีลแกน (Rod seals), ซีลกันฝุ่น (Wipers), ซีลคุชชั่น หรือซีลกันกระแทก (Cushion seals) และ เทปกันสึก หรือซีลประคอง (Wear rings)