Seal Clinic Articles

 • ความหนาของโอริงควรจะใหญ่กว่าร่องของชิ้นงานมากน้อยเท่าไร ?

  ความหนาของโอริงควรจะใหญ่กว่าร่องของชิ้นงานมากน้อยเท่าไร ?

  โดยทั่วไปลักษณะของโอริงควรจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวนอน ทั้งนี้เพื่อให้โอริงมีพื้นที่ในการขยายตัวเมื่อมีการกดทับของชิ้นงาน ส่วนขนาดที่ถูกต้องของร่องชิ้นงานเมื่อเทียบกับความหนาของโอริงควรตรวจสอบหรือดูข้อมูลจาก O-Ring Handbook ของสเป็คซีล เพราะขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

  View more    >
 • จำเป็นต้องมีซีลคุชชั่นในกระบอกนิวเมติคหรือไม่ เพื่อประโยชน์อะไร?

  จำเป็นต้องมีซีลคุชชั่นในกระบอกนิวเมติคหรือไม่ เพื่อประโยชน์อะไร?

  ซีลคุชชั่น (Cushion) มีไว้เพื่อชะลอหรือหยุดลูกสูบที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการกระแทก อย่างรุนแรงกับฝากระบอก ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีซีลคุชชั่นไว้ในกระบอกนิวเมติคเพื่อความนุ่มนวลในการทำงานของกระบอกนิวเมติค

  View more    >
 • ข้อพึงปฏิบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานของซีล

  ข้อพึงปฏิบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานของซีล

  ท่านสามารถช่วยยืดอายุของซีลทุกชนิดที่ท่านใช้อยู่ได้ โดยทำการตรวจสอบหัวข้อเงื่อนไขต่างๆ ได้ดังนี้ – เก็บซีลอย่างมีระเบียบ ควรเก็บไว้ในที่เย็นมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 40-70% – ไม่แขวนซีลที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้กับตะขอหรือตะปู เพราะอาจจะทำให้ขอบของซีล (Lip) เกิดความเสียหายได้ – ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องที่ไม่มีความแหลมคมในการประกอบซีล – ประกอบซีลโดยหันหน้าของซีลให้ถูกด้าน – พื้นที่ในการประกอบซีลมีความสะอาดปราศจากฝุ่นละออง – เลือกใช้ซีลให้เหมาะสมกับแรงดันน้ำมัน (Pressure) – เลือกใช้ซีลให้เหมาะสมกับความเร็วในการใช้งาน (Speed) – เลือกใช้ซีลที่เหมาะสมกับอุณหภูมิในการใช้งาน (Temperature) – ตรวจสอบว่าสารหล่อลื่นที่ใช้ในการประกอบซีลไม่มีปฏิกิริยากับวัสดุของซีลที่ท่านเลือกใช้ โดยสามารถสอบถามได้ที่ สเป็คซีลทุกสำนักงานที่ใกล้ท่าน – ส่วนปลายของกระบอกและแกนมีการทำ Chamfer ไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนของการประกอบซีลเข้ากระบอก – พิกัดของชิ้นงาน (Tolerance) ควรอยู่ในค่าตามที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบค่าพิกัดเหล่านี้ ได้จาก Master Catalogue ของสเป็คซีล ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของซีลแต่ละประเภท – ไม่นำซีลที่เสียหายแล้วกลับมาใช้งานอีก เพราะอาจจะทำให้ชิ้นงานของท่านเกิดความเสียหายได้

  View more    >
 • ซีลยูคัพที่มียางอยู่ในร่องของซีล คุณสมบัติแตกต่างจากซีลยูคัพที่ไม่มียางในร่องหรือไม่ ?

  ซีลยูคัพที่มียางอยู่ในร่องของซีล คุณสมบัติแตกต่างจากซีลยูคัพที่ไม่มียางในร่องหรือไม่ ?

  โดยปกติซีลยูคัพจะผลิตด้วยวัสดุยูลีโพริเทนซึ่งจะมีค่าการคืน ตัวของวัสดุ (Compression Set) ต่ำกว่าวัสดุที่ผลิตจากยาง จึงมีผู้ผลิตซีลบางรายนำวัสดุที่เป็นยางมาใส่ประกอบเข้าในร่องของยูคัพ ประเภทนี้ เพราะวัสดุที่ผลิตจากยางจะให้ค่าการคืนตัวของวัสดุ (Compression Set) สูงกว่า จึงมีผลทำให้ Lip ของซีลนั้นสามารถยืดหยุ่นตัวได้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานช่วงแรงดันต่ำ (Low Pressure) ดีกว่าซีลยูคัพทั่วไป

  View more    >
 • โอริงที่มีความแข็ง 70 shore A และความแข็ง 90 shore A มีความแตกต่างในการใช้งานอย่างไร ?

  โอริงที่มีความแข็ง 70 shore A และความแข็ง 90 shore A มีความแตกต่างในการใช้งานอย่างไร ?

  โดยทั่วไปเราสามารถพบเห็นโอริงที่มีความแข็ง 70 shore A มีใช้งานโดยทั่วไป แต่ในระบบไฮดรอลิคที่มีแรงดัน (Pressure) สูงเกินกว่า 100 Bar เราควรเลือกใช้โอริงที่มีความแข็ง 90 shore A เพราะสามารถทนแรงดันได้มากกว่า โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลดขนาดของช่องว่างระหว่างชิ้นงาน ซึ่งควบคุมขนาดของชิ้นงานให้ได้ตามพิกัดได้ยาก

  View more    >
 • ทำไมในกระบอกนิวเมติคบางกระบอกจึงไม่มีซีลแกน มีแต่ซีลกันฝุ่นประกอบอยู่ที่ปลายกระบอกมาเพียงวงเดียว ?

  ทำไมในกระบอกนิวเมติคบางกระบอกจึงไม่มีซีลแกน มีแต่ซีลกันฝุ่นประกอบอยู่ที่ปลายกระบอกมาเพียงวงเดียว ?

  เป็นการเข้าใจผิดว่าว่าซีลที่ประกอบอยู่ปลายกระบอกนิวเมติคเป็นซีลกันฝุ่นเพียงอย่างเดียวที่จริงแล้วซีลที่มีลักษณะเหมือนซีลกันฝุ่นที่อยู่ที่ปลายกระบอกนิวเมติคจะมีส่วนของ Lip ด้านในที่สามารถทำหน้าที่ในการกัน Pressure ได้ด้วย เป็นซีลที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นซีลกัน Pressure และเป็นทั้งซีลกันฝุ่นด้วยในตัวเดียวกัน

  View more    >
 • ถ้าจะออกแบบร่อง เพื่อใส่ซีลควรจะวัดซีลนั้นเพื่อกำหนดและเผื่อค่าร่องของซีลใช่หรือไม่?

  ถ้าจะออกแบบร่อง เพื่อใส่ซีลควรจะวัดซีลนั้นเพื่อกำหนดและเผื่อค่าร่องของซีลใช่หรือไม่?

  หากมีความต้องการที่จะออกแบบชิ้นงานเพื่อใส่ซีล ควรศึกษาคู่มือของซีล ให้ละเอียด แล้วกำหนดค่าร่องของชิ้นงานตามคู่มือเท่านั้น ไม่ควรกำหนดค่าร่องของซีลโดยการวัดขนาดจากซีลนั้นๆ แล้วเผื่อค่าร่องเอง เพราะเสี่ยงต่อการรั่วที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  View more    >
 • โอริงที่ใช้งานแล้ว เมื่อนำออกมาจากร่องชิ้นงาน หน้าตัดของโอริง ทำไมรูปร่างไม่กลมแต่เป็นเหลี่ยมตามลักษณะของร่องชิ้นงาน ?

  โอริงที่ใช้งานแล้ว เมื่อนำออกมาจากร่องชิ้นงาน หน้าตัดของโอริง ทำไมรูปร่างไม่กลมแต่เป็นเหลี่ยมตามลักษณะของร่องชิ้นงาน ?

  ยางที่ใช้ในการผลิตโอริงอาจมีชื่อเรียกที่เหมือนกัน แต่กรรมวิธีในการผลิต รวมถึงส่วนผสมที่ใช้ผสมกับยางเพื่อใช้ผลิตโอริงจะมีสูตรในการผลิตแตกต่างกันไป จึงทำให้คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงค่าการคืนตัวของเนื้อยาง (Compression Set) มีความแตกต่างกัน ดังนั้น โอริงที่มีการคืนตัวของเนื้อยางที่ดีเมื่อใช้งานไปแล้วและนำออกมาจากร่องชิ้นงานจะมีเปอร์เซ็นต์ในการคืนตัวของเนื้อยางสูง ทำให้สามารถคงรูปร่างทรงกลมได้ค่อนข้างดี ซึ่งผิดกับยางที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวของเนื้อยางต่ำ ยางก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามลักษณะของร่องที่ใช้งานอยู่

  View more    >
 • เราสามารถ ใช้ซีลไฮดรอลิคแทนซีลนิวเมติคได้หรือไม่ ?

  เราสามารถ ใช้ซีลไฮดรอลิคแทนซีลนิวเมติคได้หรือไม่ ?

  ซีลนิวเมติคและซีลไฮดรอลิคดูจากภายนอกอาจมีลักษณะเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้ววัสดุที่ใช้ผลิตจะแตกต่างกันโดยเฉพาะความแข็งของวัสดุที่ใช้ผลิตจะมีความแข็งที่แตกต่างกัน ซีลนิวเมติคจะมีความแข็งน้อยกว่าซีลไฮดรอลิคและจะผสมสารหล่อลื่นในวัสดุที่ใช้ในการผลิตซีลเมติคด้วย หากเรานำซีลไฮดรอลิคมาใช้งานนิวเมติค จะทำให้ซีลเกิดการสึกหรอเร็วและไม่ทนทานเท่าที่ควรจะเป็น

  View more    >
 • โอริงกล่อง (O-Ring Boxes)

  โอริงกล่อง (O-Ring Boxes)

  ที่สเป็คซีลเรามีโอริงกล่องที่มีวัสดุและความแข็งให้เลือกตามการใช้งานของลูกค้าทั้ง Nitrile 70 Shore A, Nitrile 90 Shore A และ Fluorocarbon 75 Shore A ทั้ง American Standard (AS Series)และ Japanese Standard (P, G Series) โอริงกล่องเหมาะสำหรับงานทั่วไปและอุปกรณ์ไฮโดรลิคและนิวเมติค เช่น Solenoid Valve, Gear Pump, Vane Pump, คอนโทลวาวล์ต่างๆ มีผู้ใช้งานบางท่านเปรียบโอริงกล่องเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านทั้งนี้เนื่องจากเวลาทำงานปกติจะมองไม่เห็นความสำคัญแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องการใช้โอริงอย่างเร่งด่วน หากมีโอริงกล่องเก็บไว้ในโรงงานของท่านผู้ใช้งานสามารถหยิบมาใช้แก้ปัญหาได้ทันที จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ควรมีไว้ในสต็อค

  View more    >