2017 – Present

 • SPECSEAL ร่วมสมทบทุนแจกเสื้อยืดฟรี 1 พ.ค. 67 “โครงการ MAY DAY BLOOD HERO” @ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  SPECSEAL ร่วมสมทบทุนแจกเสื้อยืดฟรี 1 พ.ค. 67 “โครงการ MAY DAY BLOOD HERO” @ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  สเป็คซีลอิ่มใจได้บุญ ขอเรียนเชิญผู้ใช้แรงงานมาผนึกกำลังร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ (ผู้บริจาคโลหิตรับเสื้อยืดฟรีกลับบ้าน)

  View more    >
 • สเป็คซีล สนับสนุนโครงการ “โคมล้านนา” ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน

  สเป็คซีล สนับสนุนโครงการ “โคมล้านนา” ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน

  กิจกรรมงานบุญยี่เป็ง ณ วัดศรีไตรภูมิ ดำเนินงานโดยดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต เริ่มต้นในปี 2566 สำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ยังคงดำเนินการให้ชาวบ้านได้ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดจำหน่ายให้เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครอบครัวสเป็คซีลขอบคุณกัลยาณมิตรที่ศรัทธาร่วมบุญเป็นกำลังใจให้กับวัดศรีไตรภูมิ ผู้เฒ่าผู้แก่และชุมชนได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว อนุโมทนา สาธุ  

  View more    >
 • “ให้ เท่ากับ รักษา” สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมบุญศิริราชมูลนิธิ

  “ให้ เท่ากับ รักษา” สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมบุญศิริราชมูลนิธิ

  สเป็คซีลร่วมบุญสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” จ.สมุทรสาครกับโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน 100,000 บาท เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนในปี 2567 ก็คือ การดูแลฟื้นฟูระยะกลางให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงดังเดิมอีกครั้ง สเป็คซีลขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาสังคมให้เข้มแข็งและแข็งแรงยั่งยืนสืบไป ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนในโครงการนี้และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

  View more    >
 • “ให้ คือได้รับมากกว่า”🍁🎄🎉

  “ให้ คือได้รับมากกว่า”🍁🎄🎉

  🌸สเป็คซีลอิ่มใจได้บุญ😇🌷มีความสุขมากๆค่ะ กับการได้ร่วมบุญเป็นผู้ให้ @สภากาชาดไทย ในวัน Christmas Eve 24 ธันวาคม 2566 นี้😀 🙏อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตร คณะกลุ่มเอื้องธรรม‘84 (กลุ่มศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และพันธมิตรที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์แจกเสื้อในปีนี้ให้กับผู้มาบริจาคโลหิต แต่สำคัญที่สุดคือต้องขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิตเป็นอย่างสูงเพราะศูนย์กาชาดทุกแห่งได้รับบริจาคโลหิตรวมเกือบ 3,100 ยูนิตภายในวันที่ 24 วันเดียวค่ะ🙏🌸 การเป็น ”ผู้ให้“ กลับยิ่งได้รับความสุขมากกว่าการเป็น ”ผู้รับ“😍 อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ สาธุ🙏

  View more    >
 • สเป็คซีล “หอบรักไปห่มดอย 2566” ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียน 1,111 คน

  สเป็คซีล “หอบรักไปห่มดอย 2566” ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียน 1,111 คน

  โครงการ “สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ” ร่วมกับ เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ ภายใต้โครงการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ได้บริจาคอุปกรณ์กันหนาวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีและศิษยานุศิษย์ที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์กันหนาวของกินของใช้และเงินทุนการศึกษาแก่เด็๋กๆ รวม 1,111 คนใน 9 โรงเรียนทางภาคเหนือของไทย ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการบริจาคครั้งนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยอวยพรให้แก่ท่านและครอบครัวได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส สุขใจ สุขกายทุกเมื่อด้วยเทอญ

  View more    >
 • สเป็คซีล ร่วมกับ วัดศรีไตรภูมิ สืบสานประเพณีลอยโคมล้านนา 2566 ถวายเป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทง

  สเป็คซีล ร่วมกับ วัดศรีไตรภูมิ สืบสานประเพณีลอยโคมล้านนา 2566 ถวายเป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทง

  สเป็คซีลขอเรียนเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย “โคมล้านนา” เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในประเพณียี่เป็ง และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทง อีกทั้งเสริมสิริมงคลให้บังเกิดแก่ชีวิต ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง

  View more    >
 • “หอบรักไปห่มดอย 2566”

  “หอบรักไปห่มดอย 2566”

  สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมกับ เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ โครงการ “หอบรักไปห่มดอย 2566”

  View more    >
 • Specseal makes a donation to War Veteran Organiztion of Thailand under the Royal Patronage

  Specseal makes a donation to War Veteran Organiztion of Thailand under the Royal Patronage

  Specseal makes a donation to the War Veteran Organization of Thailand under the Royal Patronage As yearly, Specseal thanks our war veterans who sacrificed themselves to protect our homeland from the past until today, resulting in veterans with health conditions and disabilities.

  View more    >
 • Specseal helps people suffering from flooding in Thailand

  Specseal helps people suffering from flooding in Thailand

  The flooding circumstances in Thailand have not subsided yet. There are still many provinces that remain to experience adversity from the flooding. Specseal wants to help ease the difficulties of the people in those provinces by donating 10,000 Baht to the Thai Red Cross Society’s charity. Charity gives sustenance such as food and medicine to […]

  View more    >
 • สเป็คซีล ร่วมบริจาคให้กับสภากาชาดไทย

  สเป็คซีล ร่วมบริจาคให้กับสภากาชาดไทย

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนเลือดและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนักจากภาวะโรคระบาดโควิด จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการรับบริจาคเลือด โดยสเป็คซีลบริจาคเงิน 20,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย

  View more    >