SpecNews

 • Specseal Executive Training “The Secrets of Successful Managers : เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้จัดการ”

  Specseal Executive Training “The Secrets of Successful Managers : เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้จัดการ”

  “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” สเป็คซีลพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องโดยเราเชื่อมั่นว่า “ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จควรเป็นผู้จัดการที่มีความสุขที่สุดในโลก” ด้วยเช่นกัน หลักสูตรอบรมเน้นเรื่องแนวคิดและปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้จัดการเป็นยอดนักบริหารจัดการซึ่งสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ผู้จัดการที่มีความสุขความสบายใจที่สุดในโลกด้วยคุณสมบัติ 16 ประการ ผู้อบรมได้นำข้อธรรมบรรยายของท่าน ว. วชิรเมธี ในหัวข้อ “ไม่มีใครที่ไร้ค่า เมื่อเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” และข้อธรรม “ฝืนใจ อดทน รักษาจิต” ของพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ตามหลักคำสอน “การชนะตนเอง นั่นแหละประเสริฐ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพราะเราเชื่อว่าชีวิตของเราออกแบบได้เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดียิ่งๆ ขึ้นไป 30 March, 2024 @Specseal Center 

  View more    >
 • SPECSEAL ร่วมสมทบทุนแจกเสื้อยืดฟรี 1 พ.ค. 67 “โครงการ MAY DAY BLOOD HERO” @ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  SPECSEAL ร่วมสมทบทุนแจกเสื้อยืดฟรี 1 พ.ค. 67 “โครงการ MAY DAY BLOOD HERO” @ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  สเป็คซีลอิ่มใจได้บุญ ขอเรียนเชิญผู้ใช้แรงงานมาผนึกกำลังร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ (ผู้บริจาคโลหิตรับเสื้อยืดฟรีกลับบ้าน)

  View more    >
 • บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

  สเป็คซีลมีความยินดีที่จะแจ้งว่า บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรอันเป็นเกียรติอย่างสูงสุดจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงการให้บริการอันเป็นเลิศของบริษัทฯ ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีให้แก่ลูกค้าของเราตลอดมา สเป็คซีลขอน้อมรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยมของเราต่อไป

  View more    >
 • สเป็คซีล สนับสนุนโครงการ “โคมล้านนา” ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน

  สเป็คซีล สนับสนุนโครงการ “โคมล้านนา” ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน

  กิจกรรมงานบุญยี่เป็ง ณ วัดศรีไตรภูมิ ดำเนินงานโดยดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต เริ่มต้นในปี 2566 สำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ยังคงดำเนินการให้ชาวบ้านได้ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดจำหน่ายให้เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครอบครัวสเป็คซีลขอบคุณกัลยาณมิตรที่ศรัทธาร่วมบุญเป็นกำลังใจให้กับวัดศรีไตรภูมิ ผู้เฒ่าผู้แก่และชุมชนได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว อนุโมทนา สาธุ  

  View more    >
 • “ให้ เท่ากับ รักษา” สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมบุญศิริราชมูลนิธิ

  “ให้ เท่ากับ รักษา” สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมบุญศิริราชมูลนิธิ

  สเป็คซีลร่วมบุญสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” จ.สมุทรสาครกับโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน 100,000 บาท เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนในปี 2567 ก็คือ การดูแลฟื้นฟูระยะกลางให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงดังเดิมอีกครั้ง สเป็คซีลขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาสังคมให้เข้มแข็งและแข็งแรงยั่งยืนสืบไป ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนในโครงการนี้และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

  View more    >
 • “ให้ คือได้รับมากกว่า”🍁🎄🎉

  “ให้ คือได้รับมากกว่า”🍁🎄🎉

  🌸สเป็คซีลอิ่มใจได้บุญ😇🌷มีความสุขมากๆค่ะ กับการได้ร่วมบุญเป็นผู้ให้ @สภากาชาดไทย ในวัน Christmas Eve 24 ธันวาคม 2566 นี้😀 🙏อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตร คณะกลุ่มเอื้องธรรม‘84 (กลุ่มศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และพันธมิตรที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์แจกเสื้อในปีนี้ให้กับผู้มาบริจาคโลหิต แต่สำคัญที่สุดคือต้องขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิตเป็นอย่างสูงเพราะศูนย์กาชาดทุกแห่งได้รับบริจาคโลหิตรวมเกือบ 3,100 ยูนิตภายในวันที่ 24 วันเดียวค่ะ🙏🌸 การเป็น ”ผู้ให้“ กลับยิ่งได้รับความสุขมากกว่าการเป็น ”ผู้รับ“😍 อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ สาธุ🙏

  View more    >
 • สเป็คซีล “หอบรักไปห่มดอย 2566” ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียน 1,111 คน

  สเป็คซีล “หอบรักไปห่มดอย 2566” ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียน 1,111 คน

  โครงการ “สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ” ร่วมกับ เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ ภายใต้โครงการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ได้บริจาคอุปกรณ์กันหนาวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีและศิษยานุศิษย์ที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์กันหนาวของกินของใช้และเงินทุนการศึกษาแก่เด็๋กๆ รวม 1,111 คนใน 9 โรงเรียนทางภาคเหนือของไทย ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการบริจาคครั้งนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยอวยพรให้แก่ท่านและครอบครัวได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส สุขใจ สุขกายทุกเมื่อด้วยเทอญ

  View more    >
 • Specseal Management Training 2023

  Specseal Management Training 2023

  “ทำอย่างไรให้อยู่รอดในโลกของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง?” 4 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกอบรมสเป็คซีล คุณอุไรวรรณ์ จิระวัฒน์พงศา รองประธานบริษัท สเป็คซีล จำกัด และทีมบริหารได้จัดการฝึกอบรมให้กับหัวหน้าและรองหัวหน้าทั้ง 11 แผนกให้มีใจสามัคคีสร้างทีมเวิร์คทั้ง 4 สำนักงานพร้อมรับมือศักราชใหม่ 2567 กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมด้วยนโยบายปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เชื่อมโยงงานด้านพนักงาน ด้านบริการ ด้านผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อใหม่ “Human Resource & Solution” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โลกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมา เศรษฐกิจที่ผันผวน หรือภาวะของสงครามในต่างประเทศ ผู้บริหารองค์กรและหัวหน้างานตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะกระทบต่อธุรกิจและทรัพยากรบุคคลขององค์กรและเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะตามมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านซีลและโอริง ได้การรับรองมาตรฐานเกรด A อย่างสม่ำเสมอจากองค์กรชั้นนำของไทย เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย

  View more    >
 • สเป็คซีล ร่วมกับ วัดศรีไตรภูมิ สืบสานประเพณีลอยโคมล้านนา 2566 ถวายเป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทง

  สเป็คซีล ร่วมกับ วัดศรีไตรภูมิ สืบสานประเพณีลอยโคมล้านนา 2566 ถวายเป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทง

  สเป็คซีลขอเรียนเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย “โคมล้านนา” เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในประเพณียี่เป็ง และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทง อีกทั้งเสริมสิริมงคลให้บังเกิดแก่ชีวิต ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง

  View more    >
 • “หอบรักไปห่มดอย 2566”

  “หอบรักไปห่มดอย 2566”

  สเป็คซีล อิ่มใจได้บุญ ร่วมกับ เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ โครงการ “หอบรักไปห่มดอย 2566”

  View more    >