“ก้าวล้ำหน้ากว่าใคร สเป็คซีลไม่เคยหยุดพัฒนา….”

กว่า 15 ปีที่เครื่องจักรซีลมาสเตอร์เครื่องนี้ได้ทำงานรับใช้อุตสาหกรรมไทยมาเนิ่นนานก็ถึงกาลเวลาที่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่…

29 ม.ค. 2561 สเป็คซีลมีความภูมิใจที่ได้นำเข้าเครื่องจักรซีลมาสเตอร์เครื่องที่ 8 ที่สามารถผลิตซีลได้ทุกรูปแบบในเวลาอันรวดเร็ว ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนสเป็คซีลด้วยดีเสมอมา