คณะกรรมการในกลุ่ม ปตท. เยี่ยมชมสเป็คซีล

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้นำเยี่ยมชมฝ่ายสโตร์ และอธิบายถึงการจัดเก็บสินค้าที่ถูกต้องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของซีลก่อนจะส่งให้ลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาวัสดุกว่า 20 ชนิด ที่สเป็คซีลรักษาคุณภาพไว้อย่างดี ก่อนนำไปผลิตเป็นซีลด้วยเครื่องซีลมาสเตอร์ และในโอกาสนี้ ได้พาเยี่ยมชมการผลิตซีลด้วยเครื่องซีลมาสเตอร์ ที่สามารถผลิตซีลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ได้ซีลที่ต้องการทุกรูปแบบ

….เราหวังว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมผู้เยี่ยมชม ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการของสเป็คซีล ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต….