ฉลองครบ 4 สาขา Specseal Call Center

บริษัท สเป็คซีล จำกัด ฉลองวาระครบ 4 สาขา เปิด Hot Line สายด่วน Specseal Call Center เบอร์ 02-8811022
เพื่อเป็นศูนย์บริการพิเศษ เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างสเป็คซีลและลูกค้า บริการตอบ ทุกคำถาม ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับซีล รวมถึงรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
….Specseal Call Center “อบอุ่น…ใส่ใจ..ห่วงใยท่าน”
ให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.