บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สเป็คซีลมีความยินดีที่จะแจ้งว่า บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรอันเป็นเกียรติอย่างสูงสุดจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงการให้บริการอันเป็นเลิศของบริษัทฯ ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีให้แก่ลูกค้าของเราตลอดมา สเป็คซีลขอน้อมรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยมของเราต่อไป