สัมมนาพิเศษที่สเป็คซีล โดย Mr. OSAMU KAWANO ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จร่วมกันระหว่าง SAKAGAMI ประเทศญี่ปุ่น และสเป็คซีล ซึ่งเป็นตัวแทนแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก SAKAGAMI โดยทางผู้เชี่ยวชาญด้านซีลได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสเป็คซีล พร้อมทั้งจัดสัมมนาพิเศษให้กับสเป็คซีลแห่งเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของซีล SAKAGAMI เป็นซีลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นซีลคุณภาพสูงจากวิศวกรทั่วโลก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 Mr. KAWANO ได้ตอบทุกข้อซักถามเกี่ยวกับซีลเพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำที่ดีที่สุดกับลูกค้าของสเป็คซีลได้มากยิ่งขึ้น

…..ในโอกาสนี้ทางทีมงานสเป็คซีล และ SAKAGAMI ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราชในวันที่ 23 ตุลาคม ก่อนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น การมาเยือนครั้งนี้ สร้างความประทับใจและมิตรไมตรีอันดีงามกับทั้ง 2 บริษัทเป็นอย่างมาก