สเป็คซีล ประชุมทบทวนการทำงาน ม.ค.-เม.ย. 53

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุมทบทวน และสรุปผลการดำเนินงานในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2553 ของทั้ง 4 สำนักงาน การประชุมเน้นการทำงานเป็นทีมของพนักงานทุกฝ่าย บรรยากาศในที่ประชุมจึงเต็มไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี การแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละสำนักงาน การร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ร่วมกัน…