SPECSEAL 3RD QUARTER MEETING 2018 @ SPECSEAL CENTER

บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้จัดประชุมไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สเป็คซีล เซ็นเตอร์ บางนา

เป็นการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา และเสนอแนวทางในการทำงานต่อไปของทั้งฝ่ายขาย ทีมสนับสนุนการขาย และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่ได้ชี้แจงการทำงานและการสร้างศักยภาพของพนักงานปิดท้ายด้วยแง่คิด และคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การเติบโตของบริษัท และยังคงความเป็นหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่อไป