SPECSEAL MID YEAR SALES MEETING 2017 @SPECSEAL CENTER

22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด ฉลองครบรอบ 28 ปีด้วยการเปิดศูนย์ฝึกอบรม “สเป็คซีล เซ็นเตอร์” ที่บางนาเพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาด้านผลิตภัณฑ์คอร์ส สเป็คซีล คลินิคซีล และพัฒนาความรู้ทั่วไปให้กับผู้มีอุปการคุณและพนักงาน รวมทั้งยังใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานคอร์ส 1 วันให้กับภาคอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรักความสามัคคีตามเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สเป็คซีลยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

สเป็คซีลประเดิมการประชุมครั้งแรกด้วยการจัดสัมมนาสรุปผลการทำงานในสองไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมทั้งอบรมเรื่องสินค้าและการบริการให้แนวทางในการทำงานในไตรมาสต่อไป อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้ขวัญและกำลังใจแก่ทีมขาย ทีมสนับสนุนการขาย เพิ่มศักยภาพและความพร้อมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อคงความเป็นหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่อไป