General News

 • บริษัทซีลระดับแนวหน้าของโลก “SAKAGAMI จากประเทศญี่ปุ่น” เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสเป็คซีล

  บริษัทซีลระดับแนวหน้าของโลก “SAKAGAMI จากประเทศญี่ปุ่น” เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสเป็คซีล

  เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ ประธานกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท สเป็คซีล จำกัด ผู้จำหน่ายซีลมากชนิดที่สุดในประเทศไทยได้ให้การต้อนรับผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายดูแลต่างประเทศ ตัวแทนจากบริษัท SAKAGAMI ประเทศญี่ปุ่น ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสเป็คซีล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านซีล พร้อมทั้งกระชับสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างองค์กรทั้งสองที่มีมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 2 ทศวรรษในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

  View more    >
 • สเป็คซีล ย้ายสำนักงาน บางนา

  สเป็คซีล ย้ายสำนักงาน บางนา

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด สาขาบางนา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ ไปที่โครงการเอ็นเตอร์ไพร์ซ ปาร์ค (ใกล้ตึกเนชั่น) เริ่มเปิดเป็นทางการ 8 ก.ค. 2559 ตั้งอยู่เลขที่ 89/64 หมู่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 02-1367999 “ศูนย์วิปัสสนาสเป็คซีล” (Specseal Vipassana Meditation Center) จะเริ่มเปิดเป็นทางการปี 2560 โดยใช้อาคารเดิมของสเป็คซีล สาขาบางนา (กฤษดานคร 21) ถ.บางนา-ตราด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

  View more    >
 • ANNUAL SALES MEETING 2015 & NEW YEAR PARTY 2016

  ANNUAL SALES MEETING 2015 & NEW YEAR PARTY 2016

  ผ่านไปแล้วกับงานยิ่งใหญ่สุดท้ายแห่งปี การประชุมประจำปี SPECSEAL ANNUAL SALES MEETING 2015 ณ ห้อง MAGIC 1 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดี นำโดย ท่านประธานบริษัทฯ คุณพงษ์ศักดิ์ จิระวัฒน์พงศา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นการประชุมสรุปผลการทำงานตลอดทั้งปี 2015 และกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปี 2016 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง และความมุ่งมั่นตั้งใจ

  View more    >
 • สเป็คซีล ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558

  สเป็คซีล ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ สำนักใหญ่ ถนนสิรินธร โดยเปิดโอกำสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละสำนักงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งชี้แจงแผนงานที่จะทำในไตรมาสสุดท้าย บรรยากาศในการประชุมจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง…

  View more    >
 • สเป็คซีล จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2558

  สเป็คซีล จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2558

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สเป็คซีลได้จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2 ณ ห้องประชุมสำนักใหญ่ ถนนสิรินธร โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งชี้แจงแผนงานที่จะทำในครึ่งปีหลังเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้…

  View more    >
 • Specseal Annual Sales Meeting & New Year Party 2015

  Specseal Annual Sales Meeting & New Year Party 2015

  สเป็คซีลจัดการประชุมประจำปี ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงกลยุทธ์ของฝ่ายต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในปี 2558 โดยยังคงยึดภารกิจหลักคือ “คงความเป็นผู้นำทางด้านซีลและโอริง สร้างความสำเร็จด้วยความโดดเด่นทางด้านมีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นบริษัทซีลระดับแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย”

  View more    >
 • Specseal Sales Seminar กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านงานขาย

  Specseal Sales Seminar กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านงานขาย

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมนอกสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ 9 ธ.ค. 57 โดยมีทีมขายทั้ง 4 สำนักงาน พร้อมทีมสนับสนุนการขาย ผู้จัดการสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และ รองประธานกรรมการ ได้ให้ข้อคิดในการปรับโครงสร้างของทีมขายเพื่อเป็นการวางรากฐานสู่ความยั่งยืนขององค์กร …. ผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการวางแนวทางของกลยุทธ์การบริหารงานขาย เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริการต่อผู้มีอุปการคุณในโอกาสต่อๆ ไป บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นกันเอง สร้างความมั่นใจต่อผู้เข้าอบรมทุกท่าน

  View more    >
 • สเป็คซีล จัดประชุมแนะแนวเทคนิคการขายรองรับเศรษฐกิจไทย และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  สเป็คซีล จัดประชุมแนะแนวเทคนิคการขายรองรับเศรษฐกิจไทย และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สเป็คซีลได้จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน Midyear Sales Meeting 2014 โดยเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสัมมนาเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคการขายต่างๆ ให้กับพนักงานขาย รวมทั้งเปิดโอกาสใหับุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างทั้ง 4 สำนักงาน ของสเป็คซีล

  View more    >
 • Specseal Annual Sales Meeting 2013 & New Year Party 2014

  Specseal Annual Sales Meeting 2013 & New Year Party 2014

  สเป็คซีลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลชื่นมื่นสนุกสนานกับกิจกรรม Annual Sales Meeting 2013 & New Year Party 2014 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 56 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม …กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการให้พนักงานทุกคนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้บริหารและครอบครัว เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง ต่อด้วยการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของปี 2556 และประชุมแผนการทำงานที่จะนำมาใช้เป็นแผนแม่บทในการทำงานปี 2557

  View more    >
 • สเป็คซีล เปิดตัว ซีลมาสเตอร์ 730

  สเป็คซีล เปิดตัว ซีลมาสเตอร์ 730

  …จนถึงทุกวันนี้ สเป็คซีลยังไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ โดยการนำเครื่อง SEAL – MASTER เข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องมากถึง 6 เครื่อง … และในปี 2556 นี้ บริษัท สเป็คซีล จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านซีลอีกครั้ง กับการนำเข้าเครื่อง SEAL – MASTER 730 เครื่องใหม่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น …เครื่อง SEAL – MASTER 730 เครื่องนี้ สามารถกลึงซีลได้ตั้งแต่ขนาดวงใน 3 มม. จนถึงวงนอก 730 มม.

  View more    >