General News

 • Specseal Annual Seals Meeting & New Year Party 2012

  Specseal Annual Seals Meeting & New Year Party 2012

  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา สเป็คซีล จัดประชุมประจำปี Annual Sales Meeting 2554 พร้อมชี้แจงกลยุทธ์ของฝ่ายต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในปี 2555 …ในช่วงค่ำได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ นำพาให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤติมหาอุทกภัยไปได้ บรรยากาศของงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสมัครสมานสามัคคี พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่บริษัทฯ ได้เตรียมไว้ให้กับพนักงานทุกท่าน…

  View more    >
 • สเป็คซีล ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2

  สเป็คซีล ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2

  วันอังคารที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา สเป็คซีลได้จัดการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในเดือน ม.ค.- ก.ค. 54 รวมทั้ง ชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน …ในการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหารจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคคลากร การให้ความรู้เพิ่มเติม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้คำแนะนำปรึกษา ซึ่งครั้งนี้มีการจัดอบรมเสริมในเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานตื่นรู้และมีความมุ่งมั่นมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย…

  View more    >
 • สเป็คซีล ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ม.ค.- เม.ย. 54

  สเป็คซีล ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ม.ค.- เม.ย. 54

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วง ม.ค.- เม.ย. 2554 ของทั้ง 4 สำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมาเพื่อให้พนักงาน ได้วิเคราะห์การทำงานของตนเอง รวมถึงนำเสนอความคิดเห็นที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีการจัดอมรมเสริมในเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกสู่ความเป็นเลิศในการบริการ” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสเป็คซีลที่ตั้งเอาไว้ว่า “เน้นการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด” ….

  View more    >
 • ผู้บริหาร DMH เยี่ยมเยือน SPECSEAL

  ผู้บริหาร DMH เยี่ยมเยือน SPECSEAL

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา คุณพงษ์ศักดิ์ จิระวัฒน์พงศา Managing Director บริษัท สเป็คซีล จำกัด ให้การต้อนรับ Mr.Andreas Hochfellner General Manager บริษัท DMH ผู้สร้างเครื่องและพัฒนาโปรแกรมเครื่องซีลมาสเตอร์ จากประเทศออสเตรีย ซึ่งมีให้บริการที่สเป็คซีลแห่งเดียวในประเทศไทย โดยได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสเป็คซีล เพื่อเป็นการกระชับไมตรีอันดีงามของทั้ง 2 บริษัทที่มีต่อกันมานานกว่า 10 ปี รวมถึง Update การทำงานของเครื่องซีลมาสเตอร์ เพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในโลก…..

  View more    >
 • Specseal Kick – off Meeting & Star Idol New Year Party

  Specseal Kick – off Meeting & Star Idol New Year Party

  สเป็คซีล จัดประชุม Specseal Kick – off Meeting 2011 ซึ่งเป็นการประชุมเริ่มต้นของปีเพื่อกระตุ้นการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มความสามัคคีของพนักงานทุกๆ ฝ่ายทั้ง 4 สำนักงาน …….และในช่วงค่ำได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ รวมถึงให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกันทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “สเป็คซีล อิ่มใจ ได้บุญ…สินค้ามือสองเพื่อผู้ยากไร้”

  View more    >
 • Specseal Annual Sales Meeting 2010

  Specseal Annual Sales Meeting 2010

  สเป็คซีลจัดการประชุมประจำปีสำหรับทั้ง 4 สำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จจากการบริหารงานในปี 2010 รวมถึงนำเสนอแผนงานสำหรับใช้ในปี 2011 โดยมีเป้าหมายหลักคือ “คงความเป็นผู้นำทางด้านซีลและโอริง สร้างความสำเร็จด้วยความโดดเด่นทางด้านมีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นบริษัทซีลระดับแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย”

  View more    >
 • สเป็คซีล..ท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2553 @วังน้ำเขียว

  สเป็คซีล..ท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2553 @วังน้ำเขียว

  เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม ที่ผ่านมา สเป็คซีลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ทั้ง 4 สำนักงานเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาทั้งปี โดยเลือกวังน้ำเขียว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน ไปสูดโอโซนบริสุทธิ์ติดอันดับ 7 ของโลก …..โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนำพนักงานไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของวังน้ำเขียว

  View more    >
 • Specseal Outing @Muthi Maya Khao-Yai

  Specseal Outing @Muthi Maya Khao-Yai

  เมื่อวันที่ 16-17 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ของสเป็คซีลได้เดินทางออกนอกสถานที่ไปยังเขาใหญ่เพื่อร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยมี คุณอุไรวรรณ์ จิระวัฒน์พงศา EXECUTIVE DIRECTOR ของสเป็คซีล ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่สะสมมานานถึง 30 ปี ได้ให้คำแนะนำและทำบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหัวหน้างานที่ดี รวมถึงหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

  View more    >
 • Specseal 3rd Quarter Sales Meeting 2010

  Specseal 3rd Quarter Sales Meeting 2010

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุมสรุปผลงาน 9 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการทำงานในไตรมาสสุดท้ายปี 2553 ในการประชุมครั้งนี้ เน้นเรื่องทำงานอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งเปิดโอกาสให้แต่ละสำนักงานได้นำเสนอแผนงานและวิสัยทัศน์ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมประชุม เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

  View more    >
 • สเป็คซีลประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

  สเป็คซีลประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

  เมื่อ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ม.ค.– ก.ค. 2553 ของทั้ง 4 สำนักงาน โดยผู้ร่วมประชุมมีการนำเสนอแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งการบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจประทับใจในสินค้า และบริการดังสโลแกน นึกถึงซีล คิดถึง..สเป็คซีล …..

  View more    >