General News

 • คณะกรรมการในกลุ่ม ปตท. เยี่ยมชมสเป็คซีล

  คณะกรรมการในกลุ่ม ปตท. เยี่ยมชมสเป็คซีล

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้นำเยี่ยมชมฝ่ายสโตร์ และอธิบายถึงการจัดเก็บสินค้าที่ถูกต้องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของซีลก่อนจะส่งให้ลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาวัสดุกว่า 20 ชนิด ที่สเป็คซีลรักษาคุณภาพไว้อย่างดี ก่อนนำไปผลิตเป็นซีลด้วยเครื่องซีลมาสเตอร์ และในโอกาสนี้ ได้พาเยี่ยมชมการผลิตซีลด้วยเครื่องซีลมาสเตอร์ ที่สามารถผลิตซีลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ได้ซีลที่ต้องการทุกรูปแบบ

  View more    >
 • สเป็คซีล ประชุมทบทวนการทำงาน ม.ค.-เม.ย. 53

  สเป็คซีล ประชุมทบทวนการทำงาน ม.ค.-เม.ย. 53

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุมทบทวน และสรุปผลการดำเนินงานในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2553 ของทั้ง 4 สำนักงาน การประชุมเน้นการทำงานเป็นทีมของพนักงานทุกฝ่าย บรรยากาศในที่ประชุมจึงเต็มไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี การแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละสำนักงาน การร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ร่วมกัน…

  View more    >
 • สเป็คซีล…มอบสิ่งดีๆ แทนคำขอบคุณ ทั้ง 4 สำนักงาน

  สเป็คซีล…มอบสิ่งดีๆ แทนคำขอบคุณ ทั้ง 4 สำนักงาน

  ระหว่าง 1 เม.ย.-31 พ.ค. 53 นี้ บริษัท สเป็คซีล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านซีล และโอริงนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมการบริการที่ดีที่สุดแก่ภาคอุตสาหกรรมไทยมากว่า 20 ปี จัดกิจกรรมพิเศษ “สเป็คซีล…มอบสิ่งดีๆ แทนคำขอบคุณ” ทั้ง 4 สำนักงาน โดยคัดสรรแคมเปญให้เหมาะสมกับวาระพิเศษของสำนักงานแต่ละแห่ง  เพียงท่านผู้มีอุปการคุณสะสมยอดซื้อซีลทุกชนิดครบตามเงื่อนไข

  View more    >
 • Specseal Kick Off Meeting 2010

  Specseal Kick Off Meeting 2010

  สเป็คซีล จัดการประชุม Kick Off เพื่อเป็นการเริ่มต้นการทำงานในปี 2010 ซึ่งปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีม (Team Work) เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นส่วนหนึ่งของทีม รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน บรรยากาศของการประชุมจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามัคคี พร้อมเพรียงกันของพนักงานสเป็คซีลทุกคน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ 23 ม.ค.53 ที่ผ่านมา….

  View more    >
 • Specseal Annual Sales Meeting & Fancy Mask Party 2010

  Specseal Annual Sales Meeting & Fancy Mask Party 2010

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านซีลและโอริงมานานกว่า 20 ปี จัดประชุม Annual Sales Meeting เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงนำเสนอแผนงานของฝ่ายต่างๆ ในปี 2553 …..และเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาตลอดทั้งปี บริษัทฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในช่วงค่ำ บรรยากาศของงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความสนุกสนานตาม Concept Fancy Mask Party การประกวด Dancing King & Queen รวมถึงการแจกรางวัลพนักงานดีเด่น พร้อมลุ้นรับของรางวัลปีใหม่ที่บริษัทฯได้เตรียมไว้มากมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

  View more    >
 • สัมมนาพิเศษที่สเป็คซีล โดย Mr. OSAMU KAWANO ประเทศญี่ปุ่น

  สัมมนาพิเศษที่สเป็คซีล โดย Mr. OSAMU KAWANO ประเทศญี่ปุ่น

  เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จร่วมกันระหว่าง SAKAGAMI ประเทศญี่ปุ่น และสเป็คซีล ซึ่งเป็นตัวแทนแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก SAKAGAMI โดยทางผู้เชี่ยวชาญด้านซีลได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสเป็คซีล พร้อมทั้งจัดสัมมนาพิเศษให้กับสเป็คซีลแห่งเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของซีล SAKAGAMI เป็นซีลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นซีลคุณภาพสูงจากวิศวกรทั่วโลก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 Mr. KAWANO ได้ตอบทุกข้อซักถามเกี่ยวกับซีลเพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำที่ดีที่สุดกับลูกค้าของสเป็คซีลได้มากยิ่งขึ้น

  View more    >
 • Specseal 3rd Quarter Sales Meeting 2009

  Specseal 3rd Quarter Sales Meeting 2009

  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ย. 2552 ของทั้ง 4 สำนักงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสชี้แจงแผนงานต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ในไตรมาส 4 บรรยากาศในที่ประชุมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและกำลังใจที่มีให้แก่กัน…

  View more    >
 • Specseal Mid Year Sales Meeting

  Specseal Mid Year Sales Meeting

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุม Mid Year Sales Meeting เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2552 ของทั้ง 4 สำนักงาน โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และนำมาปรับใช้กับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันเมื่อ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา

  View more    >
 • Specseal Executive Training : การบริหารจัดการภายในองค์กร

  Specseal Executive Training : การบริหารจัดการภายในองค์กร

  คุณอุไรวรรณ์ จิระวัฒน์พงศา Executive Director บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้จัดอบรม Specseal Executive Training โดยนำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ด้านการทำงานและทักษะทางด้านบริหารจัดการ (Management Administration) ที่สะสมมานานกว่า 30 ปี มาถ่ายทอดให้กับทีมผู้บริหารของสเป็คซีล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ทีผ่านมา ซึ่งผู้เข้ารับฟังการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจงานด้านบริหารจัดการมากขึ้น สามารถนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองรวมถึงปรับใช้กับการทำงานของแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

  View more    >
 • ฉลองครบ 4 สาขา Specseal Call Center

  ฉลองครบ 4 สาขา Specseal Call Center

  บริษัท สเป็คซีล จำกัด ฉลองวาระครบ 4 สาขา เปิด Hot Line สายด่วน Specseal Call Center เบอร์ 02-8811022 เพื่อเป็นศูนย์บริการพิเศษ เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างสเป็คซีลและลูกค้า บริการตอบ ทุกคำถาม ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับซีล รวมถึงรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ….Specseal Call Center “อบอุ่น…ใส่ใจ..ห่วงใยท่าน” ให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

  View more    >